2012-10-12

Favoritdag

F redag
A lltid efterlängtad
V ilokväll
O ch oerhört sympatisk
R ituell tacomiddag
I vrig inför helgen
T röttheten infinner sig

No comments: